Skąd urząd skarbowy wie o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza, to coraz popularniejszy sposób na zabezpieczenie praw majątkowych obu małżonków. Intercyza może być podpisana przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania.

Skąd urząd skarbowy wie o rozdzielności majątkowej?
Skąd urząd skarbowy wie o rozdzielności majątkowej?

Korzyści z podpisania intercyzy

Rozdzielność majątkowa najczęściej podpisywana jest przez małżeństwa, które prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Dzięki temu każdy z nich ma większą swobodę podejmowania decyzji ekonomicznych bez obawy o skutki finansowe dla współmałżonka. W razie niepowodzenia przedsięwzięcia ucierpi tylko majątek jednej strony.

Rozdzielność majątkowa to także sposób na uniknięcie odpowiedzialności za zaciągnięte kredyty i inne zobowiązania finansowe współmałżonka, w tym zobowiązania podatkowe. Należy jednak pamiętać, że zobowiązania powstałe przed podpisaniem intercyzy będą ściągane z majątku wspólnego współmałżonków.

Korzyści z podpisania intercyzy
Korzyści z podpisania intercyzy

Skąd urząd skarbowy wie o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa może być podpisana na dwa sposoby. Jeżeli obie strony wyrażają zgodę na rozdzielność majątkową, to umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. W przypadku braku zgody jednej strony o intercyzie musi zadecydować odpowiedni sąd. W każdym z tych rozwiązań urząd skarbowy informowany jest automatycznie przez notariusza lub sąd. Strony podpisujące intercyzę nie mają obowiązku informowania stron trzecich.

Podpisanie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa powoduje także zmiany w sposobie rozliczania się z tytułu podatku dochodowego. Od roku, w którym została podpisana rozdzielność majątkowa, małżonkowie nie mają prawa do składania wspólnej deklaracji PIT i korzystania z przysługujących ulg. Każdy ze współmałżonków musi składać odrębną deklarację i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Odpowiedzialność podatkowa współmałżonka
Odpowiedzialność podatkowa współmałżonka

Odpowiedzialność podatkowa współmałżonka

Podpisanie rozdzielności majątkowej zwalnia z odpowiedzialności za długi powstałe po dacie podpisania intercyzy. Do tej daty małżonkowie wspólnie odpowiadają za wcześniejsze zobowiązania podatkowe. Mogą być one ściągnięte do wysokości połowy wartości majątku przypadającego na współmałżonka. Tak więc intercyza podpisania w trakcie trwania małżeństwa nie chroni przed koniecznością spłaty zobowiązań podatkowych powstałych w latach wcześniejszych.

Adres

znajduje się pod adresem:Dane kontaktowe

Telefon:
Fax:
e-mail:
NIP:
REGON:
STRONA WWW:
Kod w systemie e-daklaracje:

Godziny otwarcia:

jest otwarty w następujących godzinach:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Mapa dojazdowa

Inne urzędy skarbowe